varför HB?

HB Power Solutions AB är ett Karlstad-baserat företag som specialiserat sig på att se helheten när det gäller kraftförsörjning. Tillsammans med våra kunder och partners vill vi bygga hållbara och långvariga relationer.

Att leverera smått som stort är något som vi på HB Power ser som lika viktigt. Varje projekt har sin charm, och vi är med och utvecklar Era önskningar och krav till en bra lösning.

Den lilla tanken och idén kan bli något helt fantastiskt, kasta in lite konstruktion, leveranser och IT-baserade säkerhetslösningar så kan det bli hur bra som helst. Vi utvecklar produkter anpassade efter kundens behov i en mängd olika branscher, där vi alltid strävar efter optimal driftsäkerhet och att inkorporera den senaste teknologin i dina tankar och planer. 

VAD HB STÅR FÖR

 • Kort och gott: En kundorienterad och kunnig organisation, som alltid är öppen för nya tekniska och innovativa lösningar.
 • Varför ska man behöva skickas mellan “Kalle” och “Pelle” för att få det man behöver, “Hank” har ju allt.
 • Enkelt och flexibelt för att vara anpassningsbart till dina och omständigheternas krav.
 • En del hävdar att det var bättre förr men vi känner att det är nog ändå lite enklare nu. Vi hänger med i svängarna.
 • Ju fler kockar desto sämre soppa. Just på grund av detta har vi kortat stegen för dig att gå från idé till service.
 • Vi är inte alltid annorlunda. Vi bryr oss också om miljön, helheten ska vara grön.

Våra arbetsområden

På HB Power arbetar vi inom många branscher och områden. Exempelvis inom järnvägen förser vi avbrottsfri kraft för att försörja en rad olika funktioner som till exempel signalsystem, signalreläer, växlar, kommunikationsutrustning, elektrifiering etc. Där har vi under de senaste åren levererat olika typer av anpassade system till exempel till signalställverk. Vi jobbar även inom ERTMS som innehåller nästa generation av signalsystem som ska rullas ut i Europa. Där har vi tagit erfarenheten av vad vi har gjort 20 år bakåt i tiden och implementerat det i nya produkter och ny teknik.

Andra exempel på områden där vi har försett kraftsystem är nödljus till vindkraftverk, nödljus på industrier, brandsystem, vattenkraftstationer, sjukhus, datahallar och uppgradering av äldre system. Den stora biten av det vi gör är kritisk infrastruktur för hantering av data.

“HB Power Solutions kunnande är lika med våra kunders säkerhet”

Vi på HB Power har en lång kollektiv bakgrund av kraftsystem och teknik, och framför allt har vi haft många olika roller inom dessa områden. Vi har samlat en grupp människor som arbetat tillsammans i många år. Som har jobbat genom hela kedjan och vet vilka utmaningar som alla avdelningar i ett företag har.

På det sättet är alla på företaget bekanta med varandras delar och har erfarenheter av de olika delarna av branschen.

 “Det är hela den personliga dialogen vi har med dig som är tryggheten.”

Produkterna vi  levererar bygger på tidigare erfarenheter och kompetens som i sin tur är byggd på tidigare leveranser. Vi använder oss av den samlade historiken hos alla på HB Power för att paketera en säker och komplett lösning på problemet som du kommer till oss med. Inget lämnar oss utan att vara testat och vi använder oss av säkra och testade produkter – men det gör ju de flesta. Vi tror att tryggheten ligger mer i responsen och den personliga dialogen ni får ut av oss.

KRAFTSYSTEM FÖR FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

I en marknad som vi har idag där föråldrade elnät begränsar effektiviteten av producerad el, samtidigt som elförbrukningen ständigt ökar, krävs det innovativa idéer. Likt Ted Gärdestad tycker vi att sol, vind och vatten är det bästa vi vet och det är också en tydlig marknadstrend vi ser

Sol, vind och vatten

På HB Power jobbar vi ständigt för att utveckla nya flexibla lösningar som kan kombinera dessa förnybara energikällor samt effektivisera kraftsystem som redan finns på plats. 

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.”
Robert Swan

VAD GÖR HB POWER FÖR MILJÖN?

Vi försöker se på miljö och hållbarhet i ett större sammanhang. När vi hjälper våra kunder bli mer energieffektiva bidrar vi även till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Genom våra tekniklösningar kan vi minska mängden material i våra system. Det leder till en minskad ”footprint” – både miljömässigt och de fysiska måtten. Vilket bidrar till mindre behov av yta i exempelvis ett teknikutrymme. I slutänden, minskad energiförbrukning i flera led.

Några andra strån som vi drar till stacken är:

  • Vi kan hjälpa våra kunder att återvinna och återanvända en stor del av äldre system genom att endast byta ut vissa komponenter. På så sätt kan man förlänga systemens livslängd.
  • Vi använder produkter med hög verkningsgrad så man får lägre energianvändning när systemen är i drift.
  • Vi ligger också långt framme med våra automatiska övervakningssystem som kan minska transporterna av serviceteam när man får ett larm från en anläggning.

Det finns mycket man kan göra med hänsyn till miljön. Kontakta oss gärna för att höra mer.